share
open in fyuse
@petchareegold
1587462146 ห้างทองเพชรี
ใบไม้ฝังพลอย น้ำหนัก1สลึง รหัสสินค้า: RI-18 ขนาด: 45-65 -ขายได้ จำนำได้ ทองคำแท้ 96.5% -สินค้ามีใบรับประกันทุกชิ้น