share
open in fyuse
@petchareegold
1587462280 ห้างทองเพชรี
พลอยเม็ดหัวใหญ่ น้ำหนัก1สลึง รหัสสินค้า: RI-20 ขนาด: 45-65 -ขายได้ จำนำได้ ทองคำแท้ 96.5% -สินค้ามีใบรับประกันทุกชิ้น