share
open in fyuse
@petchareegold
1587461312 ห้างทองเพชรี
พลอยเม็ดเดียวฝังลึก น้ำหนัก1สลึง รหัสสินค้า: RI-8 ขนาด: 45-65 -ขายได้ จำนำได้ ทองคำแท้ 96.5% -สินค้ามีใบรับประกันทุกชิ้น