share
open in fyuse
@petchareegold
1587461987 ห้างทองเพชรี
พลอยแถว5เม็ด น้ำหนัก1สลึง รหัสสินค้า: RI-16 ขนาด: 45-65 -ขายได้ จำนำได้ ทองคำแท้ 96.5% -สินค้ามีใบรับประกันทุกชิ้น